Sieć Zdrowia. Scenariuszy zajęć

Zapraszamy do korzystania z materiałów edukacyjnych opracowanych w ramach projektu „Sieć Zdrowia”

przygotowane przez Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom OnkoŻycie

przy wsparciu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

program „Lubelskie Lokalnie” 2018

plakat sieć zdrowia

https://drive.google.com/open?id=1Oz1xLVXrtBC2ggG9-nL1AsaxgSYqDJBd

https://drive.google.com/file/d/1JbHQ61X1L33ezK_m_2WDYiQCA59YNq0-/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1lN0cifZ8EKpPykZdw1iZdAyxDzuAUOyG/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1QsMl2Hs9OgwR-fDlZzrOy7JTv2xBnqCP/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1h6K-HMVoKI8C7ouR3K-PyuxdG2aCemSg/view?usp=sharing