Dlaczego,ja? Warsztaty duchowne i psychologiczne

Choroba uderza i stawia pytanie, dlaczego trafiła we mnie, dlaczego przez ten ból i cierpienie muszę przejść właśnie ja?

Staramy się przez wsparcie duchowne i psychologiczne pomóc dziecku i jego rodzinie, przejść przez bolesne chwili życia, zobaczyć nawet w trudne momenty życia rzeczy pozytywne, nauczyć się odreagowywać negatywne emocję, radzić sobie ze stresem i lękiem.