Turnusy

Nawet po zakończonym leczeniu pozostaje lęk u wszystkich członków rodziny. Przejście przez chorobę w aspekcie psychologicznym jest równoznaczne przejściu przez wojnę.

Dziecko może czuć się osamotnionym , nie zrozumianym przez grupę rówieśników, ma inne doświadczenie, przeżyło zagrożenie życia i to zagrożenie trwało długimi i ciężkimi miesiącami, często latami i niestety może pozostać na całe życie. Cała rodzina przezywała lek, ból, stres.

Celem naszych turnusów jest z jednej strony pokazać dziecku, ze osób po leczeniu jest dużo, że nie jest jedyne. Z drugiej strony chcemy „nadrobić” życie i pokonać strach. Dlatego nasze turnusy to pełnia radości i przygód. Organizujemy turnusy dla dzieci i rodzin.