Jesteśmy członkami

  Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych to wspólny głos ponad 100 tysięcy pacjentów onkologicznych w Polsce zrzeszonych w 46 organizacjach z terenu całego kraju.Wspólnie działamy na rzecz poprawy sytuacji wszystkich chorych onkologicznie, dzieci i jakości i długości życia chorych z chorobami nowotworowymi w Polsce, dzięki wdrożeniu najwyższych standardów profilaktyki, diagnostyki, terapii i rehabilitacji onkologicznej. (https://www.pkopo.pl/)   […]