Brak produktów w koszyku.

SZKOLENIE

Liderzy Czujności - Szkolne Zasoby Zaufania

Fundacja “Gdy Liczy się Czas”  zaprasza do udziału nauczycieli szkół podstawowych z obszaru całej Polski do wzięcia udziału w projekcie on-line “Liderzy Czujności – Szkolne Zasoby Zaufania” dofinasowanego przez Program Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO. Celem projektu jest zwiększenie kompetencji nauczycieli szkół podstawowych w Polsce w
obszarze pracy z dzieckiem w kryzysie psychicznym.

W ramach projektu każdy uczestnik otrzyma:

 • minimum 20 godzin webinariów dotyczących diagnozy i pracy z traumą psychiczną
 • minimum 15 godzin warsztatów. Warsztaty będą skierowane na zdobycie niezbędnej praktycznej wiedzy i doświadczenia pracy z traumą
 • konsultacje indywidualne

Ogólny zarys programu webinaru:

 1. Identyfikowania niepokojących sygnałów wśród dzieci i młodzieży, reagowania na nie, dobieranie działań diagnozujących i pomocowych,
 2. Reagowanie na zachowania ucznia przeżywającego kryzys psych./lęki lub traumę i udzielania mu wsparcia,
 3. Rozmawianie z dziećmi o zdrowiu psychicznym i wyposażania ich w zasoby budujące odporność psychiczną,
 4. Organizowanie sieci wsparcia środowiskowego z udziałem uczniów, nauczycieli i rodziców,
 5. Rozpoznawanie objawów nadmiernego stresu u siebie i skuteczna samopomoc.

Uczestnik otrzyma materiały edukacyjne:

 • 2 scenariusze zajęć do pracy z uczniami (1-kl.I-IV, 1 kl.VI-8),
 • scenariusz spotkania psychoedukacyjnego dla rodziców,
 • dyplom Szkolnego Lidera Czujności potwierdzającego przygotowanie nauczyciela do pracy z dziećmi doświadczającymi kryzysów psychicznych.

Webinaria i warsztaty będą odbywać się on-line w sobotę lub niedzielę. Istnieje możliwość
nagrania materiałów.

Terminy szkolenia: 2023/2024. Pierwsza tura szkolenia rozpocznie się 13 stycznia 2024.

O programie:

 • Webinaria (min. 20 godzin): przygotowane i przeprowadzone przez ekspertów w dziedzinie zdrowia psychicznego dzieci oraz pracy z traumą.
 • Konsultacje/superwizje: indywidualne spotkania z ekspertami w dziedzinie zdrowia psychicznego i pracy z traumą.
 • Warsztaty kompetencyjne (min. 15 godzin): przygotowane i przeprowadzone przez specjalistów w zakresie terapii dzieci i młodzieży.

Koszt udziału w projekcie: 50 zł dla wszystkich uczestników..